HACB-İ HİRMÂN


HACB-İ HİRMÂN
Huk: Bir vârisi mirastan tamamen mahrum etme

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.